گزارش تصویری کاشت نهال توسط شهردار شهر میراث جهانی یزد به مناسبت روز درختکاری در طرح کمربند سبز

.