گزارش تصویری کاشت نهال توسط شهردار شهر میراث جهانی یزد به مناسبت روز درختکاری در جاده سلامت (یزد - تفت)

.