4

گزارش تصویری کاشت نهال توسط شهردار شهر جهانی و اعضای شورای اسلامی شهر یزد به مناسبت روز درختکاری در پارک درون محله ای امام هادی (ع)

.