گزارش تصویری مراسم معارفه مدیر منطقه بافت تاریخی شهرداری یزد

.