گزارش تصویری مراسم تکریم و معارفه معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهری و همچنین رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد

.