گزارش تصویری محفل شب خاطره با عنوان "راه آینده" و رونمایی از پنج عنوان کتاب زندگی نامه و خاطرات فرماندهان و سرداران شهید استان یزد