گزارش تصویری حضور شهردار شهر میراث جهانی یزد در راهپیمایی خودرویی 22 بهمن

.