13

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی در مراسم تجلیل از بانوان و بازنشستگان شرکت توزیع نیروی استان در هتل زنبق یزد

.