21

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی در مراسم افتتاحیه هفتمین فروشگاه رفاه در شهر یزد

.