10

گزارش تصویری تمهیدات سازمان سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری یزد با ضدعفونی ناوگان حمل و نقل عمومی برای مقابله با انتشار ویروس کرونا