گزارش تصویری برگزاری میز خدمت شهرداری یزد در محل نماز جمعه

.