13

گزارش تصویری بازدید شهردار یزد، نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهر از اداره کل راه آهن

.