گزارش تصویری بازدید سرزده شهردار یزد، عضو شورای اسلامی شهر و سرپرست سازمان فرهنگی اجنماعی ورزشی شهرداری و سرپرست منطقه بافت تاریخی از ایستگاه آتش نشانی منطقه بافت تاریخی در لردکیوان

.