گزارش تصویری اهدای نهال به شهروندان به مناسبت هفته منابع طبیعی در پارک غدیر