14

گزارش تصویری انتقال اِلِمان کاروان شتر به ورودی پارک کوهستان