25

گزارشی از یکصدوپنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران در شهر یزد

گزیده‌ای از صحبت‌های طالبی(استاندار یزد)، عزیزی(شهردار یزد)، حناچی(شهردار تهران) و حجة‌الاسلام‌والمسلمین طالبی(رئیس اداره کل بازرسی استان یزد) در یکصدوپنجمین نشست مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران