رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد خبر داد؛

کاشت 35000 گل متناسب با فصل پاییز در فضاهای سبز شهر یزد

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد با بیان اینکه با آغاز فصل پاییز، فضاهای سبز و بوستان های سطح شهر رنگ و بوی پاییزی به خود می گیرد، از کاشت 35000 گل متناسب با فصل پاییز در فضاهای سبز شهر با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 800 میلیون ریال خبر داد.

شایان ذکر است در راستای خودکفایی در زمینه تولید گل فصلی مورد نیاز سطح شهر یزد نیز، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نسبت به بذرکاری به منظور تولید انواع گل فصلی شامل بنفشه، شب بو، همیشه بهار، شقایق ، قرنفل و ... نیز اقدام نموده است.​​​​​​​