133

پیام شهردار یزد به مناسبت روز شیراز

پیام دکتر جمال‌الدین عزیزی شهردار شهر میراث جهانی یزد به مناسبت 15 اردیبهشت، روز شیراز