پویش سراسری " درخت دوستی بنشانیم" مراسم درختکاری جاده سلامت (یزد- تفت) و اهدای نهال در میعادگاه نماز جمعه یزد