پل عابرپیاده زیرگذر خلیج‌فارس، تا یکماه آینده جابجا خواهد شد

سید ابوالفضل کشفی؛ مدیر منطقه دو شهرداری یزد درباره پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.