پایان پروژه عکسبرداری هوایی از محدوده و قبور آرامستان خلدبرین شهر یزد

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد از پایان پروژه عکسبرداری هوایی از محدوده و قبور آرامستان خلدبرین خبر داد و گفت: عکسبرداری از این منطقه با همکاری سازمان مدیریت آرامستان ها و با استفاده از پهپاد ماتریس 300 و با انجام پرواز در ارتفاع 45 متری، در مساحتی نزدیک به 150 هکتار صورت گرفته و طی آن بیش از 12000 عکس برداشت گردیده است.

مهدی فلاح تفتی افزود: این پروژه با هدف روزآمدسازی نقشه های قبور و فضای سبز این مجموعه و همچنین کمک به انجام ممیزی های قبور انجام شده و دقت زمینی عکس های برداشت شده در حدود 6 میلیمتر می باشد.​​​​​​​