پایان عملیات عمرانی مخازن ذخیره آب در منطقه چهار شهرداری یزد

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد از پایان احداث مخزن های ذخیره آب در نقاط مختلف منطقه چهار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد - مظاهر طیبی گفت: ساخت مخزن ذخیره آب در سه نقطه منطقه چهار هر کدام  با ظرفیت ۱۲۰ متر مکعب به پایان رسید.

وی با بیان اینکه مخازن ذخیره آب در خیابان ایمان، میدان امام علی (ع) و جاده شهرک صنعتی احداث شده است، بیان کرد: هزینه ساخت این مخازن مبلغی بیش از ۲۲ میلیارد ریال است.

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد هدف از ساخت مخازن ذخیره آب را جداسازی آب شرب از فضای سبز و صرفه جویی در مصرف آب و همچنین آبیاری فضای سبز منطقه به شیوه درست دانست.