658

ویدئو ـ توضیحات شهردار یزد در مورد سیل اخیر

 

 

 

 

 

ویدئو ـ توضیحات ابوالقاسم محی الدینی شهردار یزد در مورد همکاری مناطق پنجگانه شهرداری جهت لایروبی و پاکسازی معابر منطقه سه و سیل اخیرشهر یزد