229

ویدئو ـ تست موفقیت آمیز خط ۳۰۰ تنی پردازش پسماند خانگی شهر یزد

 

 

 

ظرفیت این خط ۳۰۰ تن پسماند در روز است که می‌تواند کار تفکیک و تبدیل زباله به کمپوست تمامی پسماند‌های تولیدی شهر یزد و شهر‌های اقماری آن را انجام دهد.

افتتاح این کارخانه گام بزرگی برای داشتن محیط زیستی سالم را فراهم می‌کند.