ویدئو ــ لبخند سهم همه کودکان شهر یزد

 

 

 

لبخند؛ سهم همه کودکان شهر یزد

مراسم بهره برداری از مجموعه ورزشی شهدای چهارمنار همزمان با شب مبعث پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی (ص)