ویدئو ــ بهره برداری از خط پردازش ۳۰۰ تنی پسماند خانگی و دو دستگاه سمی تریلر پیشرفته