ویدئو شماره چهارــ سی امین نشست کمیته ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران-یزد مهرماه 1401