ویدئو- آموزش چهره به چهره جمع آوری زباله ها از درب منزل از سوی معاونت خدمات شهری منطقه 4 شهرداری