ویدئوـ بازدید سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری شهرداری یزد از پروژه های عمرانی منطقه یک شهرداری و آسفالت بلوار مدرس