ویدئوـ بازدید از پارکینگ بیمارستان شهید رهنمون، فرهنگسرای بهمن و فاز تکمیلی کتابخانه مرکزی

بخش اول:
با حضور نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس شورای اسلامی، شهردار یزد، سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری و رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی انجام شد: بررسی موانع عدم بهره برداری از پارکینگ شهید رهنمون.
بخش دوم:
بازدید شهردار یزد و سرپرست معاونت امور زیربنایی و حمل و نقل شهری از روند پیشرفت عملیات عمرانی فرهنگسرای بهمن و فاز تکمیلی کتابخانه مرکزی