وضعیت جایگاه های سوخت CNG در شهر یزد

امیر شاکری معاون مالی و اقتصادی شهرداری یزد از مدار قرار گرفتن دو جایگاه شهید دهقان و مدرس از اول آبان ماه خبر داد.