هفتمین المپیاد ورزشی محلات، پس از ماه صَفَر و در تاریخ نهم آبان ماه آغاز خواهد شد

عباس ملازینلی؛  رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد درباره هفتمین المپیاد و پاراالمپیاد ورزشی محلات توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.