نشست خبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با اصحاب رسانه

نشست خبری معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با اصحاب رسانه