مهم‌ترین هدف در پرونده ثبت جهانی یزد، افزایش کیفیت زندگی در بافت تاریخی است

محسن عباسی‌هرفته؛ عضو شورای اسلامی شهر یزد و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران درباره برنامه‌ها و اقدامات شورای اسلامی و شهرداری یزد در راستای افزایش کیفیت زندگی در بافت تاریخی و دو برابر شدن اعتبارات عمرانی این محدوده توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.