مهلت شرکت در بخش مسابقات «جشنواره شهر خوب برای بچه‌های خوب» تا 15 آذرماه تمدید شده است

محمد فکر؛ مسئول اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد درباره اهمیت حوزه کودک و نوجوان در برنامه‌های سازمان و همچنین برنامه‌های این سازمان در هفته جهانی کودک توضیحاتی ارائه می‌دهد.

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.