مهدی قاضی نسب - دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر یک‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۳۹۷

مهدی قاضی نسب؛ دبیر کمیته سیما و منظر شهری شهرداری یزد درباره برنامه‌های شهرداری در راستای طراحی سیما و منظر شهری در بافت تاریخی یزد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.