مهدی حسینی - معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر چهار‌شنبه دوازدهم دی‌ماه 1397

مهدی حسینی؛ معاون آموزش و پیشگیری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد درباره خطرات ناشی از گاز شهری توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.