معاون خدمات شهری شهرداری یزد خبر داد: تشکیل کارگروه صیانت از باغ ها

معاون خدمات شهری شهرداری یزد از تشکیل کارگروه صیانت از باغ ها با هدف استفاده عموم شهروندان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد - حمید رضا رحیمدل با بیان اینکه حفظ و صیانت از باغ های سطح شهر برای استفاده عموم شهروندان از عمده اهداف مدیریت شهری به حساب می آید، افزود: در این راستا شهرداری یزد بستر مناسب برای ادامه حیات باغ های سطح شهر و جلوگیری از تخریب آنها، این مهم را در دستور کار خود قرار داده است.

معاون خدمات شهری شهرداری یزد همچنین از سیاست گذاری شورای ششم در خصوص حفظ و صیانت از باغ ها، گفت: با نظر اعضای شورای شهر و همچنین تاکید شهردار مبنی بر لزوم صیانت از باغ ها، کارگروهی متشکل از کارشناسان  مختلف شهرداری از جمله سیما، منظر و فضای سبز شهری، شهرسازی و معماری، فاوا، حقوقی و اساتید دانشگاه در دستورکار معاونت خدمات شهری قرار گرفته که در آن با استفاده از تجربه سایر استان ها و همچنین بررسی راهکارهای مختلف به دنبال راه حلی برای جلوگیری از تخریب باغ های سطح شهر هستیم.

وی در ادامه از وجود بسته های حمایتی و تشویقی برای شهروندان سخن گفت و افزود: با توجه به کارشناسی های انجام شده از عمده دلایل تخریب باغ ها در سال های اخیر، افزایش قیمت زمین و کمبود آب برای کشاورزی و باغداری بوده که در این راستا، پیشنهاد بسته های حمایتی و تشویقی برای مالکین و باغداران در دست بررسی می باشد.