مصطفی زارع‌زاده - قائم‌مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد در برنامه صدای شهر چهار‌شنبه بیست‌وهشتم آذر‌ماه 1397

مصطفی زارع‌زاده؛ قائم‌مقام سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری یزد درباره برنامه‌های فرهنگی این سازمان در دی‌ماه و همچنین برگزاری اولین جشنواره رنگی رایگان ویژه کودکان توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.