26

مراسم رونمایی از اِلمان «چتر سلامت» و موزیک ویدئوی «تا فردا»

مراسم رونمایی از اِلمان «چتر سلامت» به پاس زحمات شبانه‌روزی مدافعان سلامت در پارک پرستار و رونمایی از موزیک ویدئوی «تا فردا»