محمدعلی سلمانی - مدیر منطقه یک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر ‌شنبه بیست‌ودوم دی‌ماه 1397

محمدعلی سلمانی؛ مدیر منطقه یک شهرداری یزد درباره پروژه‌های عمرانی فعال در سطح منطقه، اصلاح هندسی تقاطع‌ها و بازپیرایی پارک‌های این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.