محمدحسن منصوری‌زاده - قائم‌مقام حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در برنامه صدای شهر یک‌شنبه شانزدهم دی‌ماه 1397

محمدحسن منصوری‌زاده؛ قائم‌مقام حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری یزد درباره برنامه‌های این حوزه برای جمع‌آوری سگ‌های ولگرد در سطح شهر، درختکاری در اسفندماه و برخی مشکلات مطرح شده توسط شهروندان توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.