محسن عباسی‌هرفته - عضو شورای اسلامی شهر یزد در برنامه صدای شهر چهارشنبه نوزدهم دی‌ماه ۱۳۹۷

محسن عباسی‌هرفته؛ رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر یزد درباره ضرورت هدایت درآمد شهرداری از ساخت‌وساز به درآمد پایدار و سبز، توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.