لنگ درازها به دانش آموزان یزدی آموزش ترافیک می دهند

نمایش «لنگ درازها» با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد در مدارس یزد اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد - تئاتر نمایشی با عنوان «لنگ درازها» با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اجرا می شود.
نمایش لنگ درازها با موضوع تفریحات سالم، ورزش کردن، دروغ نگفتن، راهنمایی و رانندگی برای بچه ها در مهدهای کودک و مدارس اجرا می شود.

ارتباط بچه ها و حتی بزرگسالان با این نمایش از اهداف اصلی این نمایش است که تاکنون در بیش از ده مهدکودک و مدرسه اجرا شده است.

قرار است این نمایش در چهارراه ها به صورت پرفورمنس ترافیک اجرا شود و با حرکت لنگ درازها موضوعات ترافیکی به مردم نشان داده شود و به راننده های خاطی، کارت زرد و به راننده های خوب نیز هدیه داده شود.​​​​​​​