عملیات عمرانی فاز یک پارک فراز به پایان رسیده و 30درصد از عملیات فاز2 نیز انجام شده است

حسن منصوری‌جعفری؛ سرپرست منطقه سه شهرداری یزد درباره فعالیت‌های عمرانی در سطح این منطقه توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.