عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان های بهار و خیبر به پایان رسید

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد از پایان اجرای پیاده روسازی خیابان های بهار و خیبر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری یزد - مظاهر طیبی گفت: عملیات اجرایی پیاده روسازی خیابان ها خیبر و بهار به متراژ ۴ هزار و پانصد متر مربع به اتمام رسید.

سرپرست منطقه چهار شهرداری یزد افزود: هزینه اجرای عملیات پیاده روسازی این دو خیابان بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: عملیات پیاده روسازی خیابان بهار به متراژ دو هزار متر مربع و خیابان خیبر به متراژ دو هزار و 500 متر مربع اجرا شد.

طیبی ابراز کرد: عملیات پیاده روسازی در مناطق و خیابان دیگر منطقه چهار در حال انجام است.

وی هدف از اجرای پیاده روسازی را مناسب سازی و ساماندهی معابر منطقه چهار در راستای سیاست «یزد، شهر دسترس پذیر» دانست.​​​​​​​