عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری آغاز شد

عملیات اجرایی خط انتقال پساب تصفیه شده به فضای سبز شهری با حضور شهردار شهر جهانی یزد، رئیس و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران استانی و شهری با اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال در بلوار آیت الله فقیه خراسانی آغاز شد.

 

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.