علیرضا مشایخی - مدیر منطقه چهار شهرداری یزد در برنامه صدای شهر ‌شنبه هشتم دی‌ماه 1397

علیرضا مشایخی؛ مدیر منطقه چهار شهرداری یزد درباره وضعیت پروژه‌های عمرانی این منطقه در نُه ماهه سال جاری توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.