علیرضا اسدالله‌پور - مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد در برنامه صدای شهر سه‌شنبه چهارم دی‌ماه 1397

علیرضا اسدالله‌پور؛ مدیر مرکز کنترل ترافیک شهرداری یزد درباره کنترل ترافیک در سطح شهر یزد توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.