عبدالعلی صداقتی - معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری یزد در برنامه صدای شهر شنبه یکم دی‌ماه 1397

عبدالعلی صداقتی؛ معاون خدمات شهری منطقه سه شهرداری یزد درباره فعالیت‌های عمرانی این منطقه و همچنین نحوه برخورد با ساختمان‌های دارای نمای غیرمجاز توضیحاتی ارائه می‌دهد.

 

فایل مربوطه را از اینجا دریافت نمایید.